Σπίτι > Προϊόντα >> Καυτά προϊόντα > Ύφασμα εξάχνωσης βαφής