Σπίτι > Προϊόντα >> Υφάσματα εκτύπωσης εξάχνωσης > ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ